Lid van stichting LOOP: Landelijk Overkoepelend Orgaan Podologie
Lid van Loop

infomatie van de verenigingen Podotherapie en Podologie

Wat is podotherapie?

Een podotherapeut behandelt patiënten met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat die voorvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Doel van de behandeling is het verminderen, opheffen of compenseren van afwijkingen in de voetstand of bewegingsapparaat.

Podotherapeutische behandelmethoden bestaan uit corrigerende of beschermende technieken middels podotherapeutische zolen en/of ortheses. Tevens behandelingen en/of advies bij pathologie van de huid en de nagels. Behandeling, voorlichting en preventie is ook een belangrijk werkgebied van de podotherapeut, o.a. bij diabetes- en reumapatiënten.

De titel "podotherapeut" is een beschermde titel.

Binnen onze praktijk te lelystad bijvoorbeeld wordt gewerkt door zowel een podotherapeut als een registerpodoloog.
In Weesp, Almere, Hilversum voeren wij geen instumentale behandelingen uit, even als pedicure behandelingen.
Hier word u geholpen door de A+B Gediplomeerde Register Podologen

Wat is een podoloog?

Een registerpodoloog richt zich net als een podotherapeut op het voorkomen en behandelen van voetfunctiestoornissen en voetklachten en de daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings- en bewegingsapparraat.
Doel van de behandeling is het verminderen, opheffen of compenseren van afwijkingen in de voetstand of bewegingsapparaat.

Podologische behandelmethoden bestaan uit corrigerende of beschermende technieken middels zolen en/of ortheses. Tevens behandelingen en/of advies bij pathologie van de huid en de nagels. Behandeling, voorlichting en preventie is ook een belangrijk werkgebied van de podoloog, o.a. bij diabetes- en reumapatiënten.

Wat is het verschil tussen een podoloog en een podotherapeut , ze leveren immers beiden podotherapie...

Podotherapie staat vernoemd in de Wet BIG.Dat betekent onder andere dat alleen degenen die zijn afgestudeerd een opleiding tot Podotherapeut zich Podotherapeut mogen noemen.
Een registerpodoloog kan een gedegen opleiding/cursus hebben gevolgd. Echter, deze titel valt niet te beschermen. 

 


Onze podologen hebben een vierjarige opleiding Podologie afgerond aan de academie voor Podologie en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Stichting Loop.

Deze Podologen mogen zich Register A+B Podoloog noemen

Kwaliteit van de behandeling door registerpodoloog

Kwaliteitsregister LOOP

Podologen mogen de beschermde titel 'Registerpodoloog' alleen voeren wanneer zij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de podologie.

Het kwaliteitsregister stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele registerpodoloog. 

Deze eisen hebben betrekking op: de opleiding tot registerpodoloogaard van de verleende zorgpraktijkinrichting en materialenhygiëne en milieuwerken volgens het 

beroepsprotocolna- en bijscholingsverplichting en kwaliteitsbewaking hiervanAlle geleverde zorg moet zichtbaar zijn via een zorgprotocol en een digitaal zorgdossier. 

Daarnaast wordt de praktijk regelmatig getoetst door leden van een visitatiecommissie en is er een klachtencommissie die eventuele klachten van cliënten behandelt. 

 

Opleiding registerpodoloog

De registerpodoloog heeft een deeltijdopleiding gevolgd aan de Academie voor Podologie. 

Dit is een deeltijdopleiding van 4 jaar. 

Het Centraal Examenbureau voor de Podologie (CEP) neemt het examen registerpodoloog af.

Dit examen sluit aan op het beroepscompetentieprofielen dat door Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) is vastgesteld. 

Het laatste deel van de deeltijdopleiding tot registerpodoloog is door Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) op hbo-niveau geaccrediteerd. 

Afgestudeerden van deze opleiding ontvangen het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland en worden daarmee opgenomen in het register van de SHO. 

Dit register is raadpleegbaar door iedereen, dus ook door verwijzers en zorgverzekeraars. Gedurende de opleiding zijn er diverse momenten dat de student stage loopt. 

Dit doet hij bij een registerpodoloog die ingeschreven staat bij Stichting LOOP of bij een podotherapeut die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). 

 

Wet BIG 

Alle individuele zorgverleners - dus ook podotherapeuten en registerpodologen - vallen onder de algemene bepalingen van de Wet BIG zoals artikel 88 (beroepsgeheim) en artikel 96 (strafbepalingen). 

Meer over de Wet BIG en de podotherapeut . De kwaliteit van de geleverde zorg wordt door beide beroepsgroepen zonder bemoeienis van de overheid georganiseerd. 

Stichting LOOP heeft voor de bewaking van de kwaliteit van geleverde zorg het kwaliteitsregister voor de podologie opgericht. 

Elke registerpodoloog moet in dit register ingeschreven staan, vandaar de term registerpodoloog. Podotherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP). 

Zij hebben weliswaar een opleidingstitelbescherming op grond van Art. 34 in de Wet BIG, maar zij zijn niet BIG geregistreerd. 

Deze opleidingstitelbescherming waarborgt natuurlijk niet dat ook kwalitatief goede zorg wordt geleverd, maar zegt iets over het opleidingsniveau. 

De kwaliteit van de geleverde zorg daarentegen is verankerd in het kwaliteitsregister voor paramedici, waarin zo’n 70% van alle therapeuten opgenomen zijn.