Lid van de Nederlandse vereniging van Podotherapeuten
Lid van NVVP

Podotherapie

Wat is podotherapie?
Heeft u pijn aan of in uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug?
Een podotherapeut kan uitkomst bieden.
Hij/zij is een erkend specialist op het gebied van de voet en behandelt uw klachten.

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Ze dragen ons elke dag naar de plek die we willen. Een probleem in uw voeten kan uitmonden in andere lichamelijke klachten.

De podotherapeut behandelt klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten of het looppatroon. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geven zij preventieve adviezen.

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten.

podobaroscoop

De titel “podotherapeut” is een beschermde titel.
De opleiding tot erkend podotherapeut is een
4-jarige full-time HBO opleiding,die kan worden gevolgd
bij Fontys Hogeschool te Eindhoven of SaxionHogeschool te Enschede.
De titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden
wanneer men deze opleiding aan een van de bovengenoemde
instituten met succes heeftafgesloten.
Bovendien behoort een podotherapeut tot een van de 10paramedische beroepen.
Paramedisch wil zeggen dat de podotherapeut uitsluitend werkt op
verwijzing van een praktiserend arts of specialist.Dit is geregeld in de Wet-BIG.

Behandeling

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het
bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de
voeten.
Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het
opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren
van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de
voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is
van een pathologie.
De binnen de podotherapie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet
toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses,
schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde
voetaandoeningen te voorkomen en te bestrijden.

Specialisatie

De podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de
diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats
inneemt.
De behandeling van diabetische voeten vindt veelal plaats in speciale
voetenpoliklinieken in een ziekenhuis, waarbij multidisciplinair wordt
samengewerkt.
Een diabetisch voetenteam kan bijvoorbeeld bestaan uit een:

 • podotherapeut
 • diabetes-verpleegkundige
 • internist
 • gipsverbandmeester
 • orthopedisch schoenmaker

Er zijn ook andere samenstellingen mogelijk, dit kan per voetenpolikliniek
verschillend zijn.

Klachtenonderzoek

Welke klachten behandelt een podotherapeut?

 • specifieke voetproblemen bij kinderen
 • standsafwijkingen van tenen/nagels
 • overbelastingsklachten
 • vermoeidheidsklachten
 • sportblessures
 • klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie-, heup- en rugklachten
 • klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma
 • ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten
 • ingegroeide nagels

Kwaliteitseisen

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal
eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.
Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP, dat wil zeggen dat
men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan
Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool. Deze hogescholen zijn daartoe
wettelijk door de Minister aangewezen.
Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich
registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is
opgesteld samen met 10 andere paramedische beroepen: logopedisten,
diëtisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten,
optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, radiologisch therapeuten
en – laboranten; in totaal zijn ± 20.000 paramedici in dit register
opgenomen. Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de
praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er
minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne
opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en
nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde
Post-HBO-cursussen.

Let op! De term podotherapie is niet beschermd, dit is niet mogelijk.
Helaas wordt hierdoor wel eens verwarring geschapen.

Jammer genoeg wordt met betrekking tot ons vakgebied door andere
podo-beroepen (lees: niet-podotherapeuten) soms tevens een verkeerde
voorstelling van zaken gegeven met betrekking tot de inhoud van ons beroep
of de verschillen. Hierdoor voelen wij ons genoodzaakt via deze tekst meer
duidelijkheid te verschaffen.
Alle soorten behandelingen en therapiezolen die door andere podo-beroepen
worden gedaan/vervaardigd, vallen tevens onder het vakgebied van de
podotherapeut. De podotherapeut zal dus per aandoening en per patiënt
beoordelen welke behandeling/therapie voor hem/haar het beste is.